Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
fa-IRen-US
fa-IRen-US

خانه شهریاران جوان

مقدمه

با اتکاء به قدرت لایزال الهی و در پرتو تلاش جمعی هم اینک سند چشم انداز، اهداف و راهبرد های خانه شهریاران جوان در پیش روی برنامه ریزان، مدیران و اعضای داوطلب مجموعه قرار گرفته است. آنچه در طول تدوین این سند مطمح نظر بوده است، ایجاد بستری مناسب برای خانه شهریاران در راستای انجام وظایف خود به منظور دستیابی به آرمان شهر ایرانی- اسلامی و تحقق شعار فرهنگ جهادی، همت جوانی، شهر آرمانی است.

مطالب مندرج در سند با پیش چشم داشتن فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه فرهنگ و جوانان و همچنین اسناد بالادستی کشور همچون سند چشم انداز بیست ساله که در آن توجه به دو موضوع سرمایه انسانی و آموزش در جهت ارتقا کیفیت آن مورد تاکید قرار گرفته، نوشته شده است.

لذا ساماندهی اهداف و برنامه ها در راستای تحقق این شعار صورت پذیرفته است.

 چشم انداز:

شهریاران جوان به عنوان نهادی:

فراگیر در حوزه ی جوانان و در مقیاس محله

برای تعمیق گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در میان جوانان

برای تقویت هویت شهری در میان جوانان با الگوی آرمانشهر ایرانی - اسلامی

برای ایجاد و تقویت فرهنگ شهروندی و شهروندمداری

برای بسط آرمان عدالت و پیشرفت با تمسک به روحیه کمال طلبی و تلاش در میان جوانان

برای تحقق اداره مردمی شهر، از طریق سازماندهی فعالیت های داوطلبانه و مشارکت جویانه در حوزه جوانان

 اهداف:

تلاش در جهت ترویج فرهنگ شهروندی و ارتقای زندگی شهری

تلاش در جهت جذب ظرفیت‏های نیرویی موجود در میان جوانان

ایجاد فرآیندهای آموزش محور در برنامه های مصوب برای دستیابی به سرمایه محتوایی و دانش ضمنی

ایجاد فرآیندهای آموزش محور در برنامه های مصوب برای مهارت افزایی سرمایه انسانی

بسترسازی برای ایجاد رشد فکری و توان اجرایی و مدیریتی اعضای خانه شهریاران جوان

انتقال دیدگاه‏های انتقادی و پیشنهادی سازنده جوانان تهرانی به مدیریت شهری

تلاش در راستای  ایجاد و تقویت مشارکت جویی و فعالیت‌های داوطلبانه در شهر جهت کارآمدی مدیریت شهری  

تلاش به منظور افزایش مشارکت شهروندان تهرانی به خصوص جوانان در حوزه فعالیت‏های مدیریت شهری

تلاش برای فراهم آوری بستر آموزش‌های غیر رسمی به جوانان

 سیاست ها:

توجه به سیاست های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تمرکز بر اولویت های موضوعی خانه شهریاران جوان

تاکید بر آموزش و توانمندسازی قشر جوان

تاکید بر اصلاح و بهبود جریان های فکری و علایق متداول در بین جوانان

بهره برداری از ظرفیت های بالقوه جوانان

بسترسازی مناسب برای بروز خلاقیت ها و حمایت از نوآوری و ابتکار در مسیر خانه شهریاران جوان

ارتقای بهره وری کلیه عوامل و اعضای خانه شهریاران شامل منابع انسانی، امکانات مادی، فرهنگی، مالی و انرژی

توجه به اثرسنجی و ارزیابی فعالیت ها و برنامه های خانه شهریاران جوان

 راهبردها:

طراحی گفتمان هویتی متناسب با فضای گفتمانی انقلاب اسلامی

تعامل مناسب و گسترش ظرفیت همکاری با نهادهای شهری-کشوری

اولویت اجرای برنامه های آموزش محور به منظور توانمندسازی قشر جوان 

جذب هدفمند مخاطب بر اساس الگوی هویت محور

ایجاد هویت ساختاری و حقوقی در فضای شهرداری

تحولات ساختاری در جهت تحقق چشم انداز

سطح بندی فعالیت های خانه در حوزه های محله ای- منطقه ای- فرا منطقه ای، جریان ساز و فراگیر

معرفی نیروهای کیفی در تمامی عرصه ها در جهت تقویت بنیه ی مدیریتی کشور

شناساندن مفاخر ایرانی-اسلامی در راستای الگوسازی برای جوانان

کادرسازی و ایجاد سرمایه انسانی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق فراهم کردن فضای تجربه و آموزش

جهت دهی علایق فرهنگی و هنری جوانان از طریق راه اندازی کانون های تخصصی 

 رویکردها:

مجموعه رویکردهای خانه شهریاران جوان در سه سطح :

فراگیر با طراحی و حمایت خانه شهریاران

منطقه ای با طراحی منطقه ای و حمایت خانه شهریاران

محله ای با طراحی محله ای، حمایت منطقه و تحت نظارت خانه شهریاران جوان

 طبقه بندی می شود. لازم به ذکر است دایره تخصیص برنامه های یکساله خانه شهریاران جوان با توجه به اولویت های آموزشی و بنا به تفکر سیستماتیک که ارجحیت را به برنامه های اثرگذار و چند وجهی می دهد به شرح زیر است:

50  درصد در راستای آموزش و توانمندسازی نیروها  (Multi system programs)

25 درصد طرح های پیشنهادی مناسبتی  (History programs)

20 درصد برنامه های جاری و روزانه ستادی و مناطق  (Daily programs)

5 درصد مختص برنامه های جریان ساز و تحول آفرین  (Effective programs)

 رویکردها به شرح ذیل است:                                        

تهیه منشور و مانیفست خانه شهریاران جوان

احصاء نمادهای هویتی جوان مسلمان در نگاه مدیریت شهری

راه اندازی معاونت طرح و برنامه به منظور ایجاد مغز نرم افزاری در سازمان

ایجاد الگوی نظارت و ارزیابی مداوم پروژه ها و مستند سازی و تولید سرمایه و دانش

راه اندازی کارگروه های متناظر با مجموعه مدیریت شهری به منظور ظرفیت سازی و هم افزایی بهتر در امور شهری

راه اندازی معاونت اجرایی و توسعه ارتباطات به منظور شناسایی هرچه بیشتر خانه شهریاران جوان و گسترش دامنه مخاطبان

برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید و دانشوران متخصص در حوزه فرهنگ و جوانان

ترویج منشور خانه شهریاران جوان در قالب برنامه های فرهنگی خانه

راه اندازی کارگروه های متناظر با فعالیت های مدیریت شهری به منظور ایجاد هم افزایی در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر

توسعه ارتباطات از طریق مشارکت در فعالیت های مختلف فرهنگی با نهادها و موسسات مختلف و همکاری با آنها در زمینه های مشترک

طراحی و ارایه برنامه و بودجه یک ساله فعالیت های خانه شهریاران جوان به منظور تامین منابع مالی و اعتبارات آن

سطح بندی ظرفیت نیرویی موجود

تدوین دوره های آموزشی بر اساس سطح بندی

ارزیابی نیروها بر اساس شاخص های هویتی

طراحی و اجرای دوره های مختلف آموزشی متناسب با نیاز جوانان

توجه ویژه به اجرای برنامه های مهارتی به منظور توانمندسازی جوانان

برگزاری دوره های تربیتی به منظور نهادینه سازی گفتمان انقلاب اسلامی در میان جوانان

 مخاطبان:

جوانان شهر تهران به عنوان جامعه‌ی هدف اصلی می‌باشند و دسته بندی نیروهای داوطلب خانه شهریاران جوان به شرح زیر است:

اعضای هوادر: که صرفاً در برنامه‌های خانه شهریاران شرکت دارند و به عنوان اعضای سطح ۲ شناخته می شوند.

اعضای شهریار: که در فرآیند شکل گیری و اجرای برنامه های خانه شهریاران دخیل هستند و به عنوان اعضای سطح ۱ شناخته می شوند.

اعضای ویژه: افرادی در خانه شهریاران جوان که عضو چارت های تشکیلاتی مناطق باشند.

 چارت سازمانی:

با توجه به اهداف و راهبردهای بیان شده؛ چارت سازمانی ذیل جهت فعالیت های خانه شهریاران جوان تعیین می شود. این چارت در برگیرنده چهار معاونت و 2 سمت مشاوره می باشد که تحت نظر مدیر عامل و هیئت مدیره وظایف محوله را انجام می دهند. شرح وظایف معاونت‌ها و مشاورین به ترتیب زیر می باشد: