Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
fa-IRen-US
fa-IRen-US

ضمن عرض پوزش از تمامی هنرمندانی که نام آنها در ذیل ذکر نگردیده ، این قسمت در حال تکمیل می باشد 

نام و نام خانوادگی
زمینه فعالیت
 مرتضی شعبانی
 کارگردان ، تصویر گر مستند روایت فتح
 حبیب ایلبیگی
 دبیر جشنواره فیلم فجر